Typy protipodňového hrazení, zábran a stěn

V rámci protipovodňové ochrany území dodáváme hrazení. Rozlišujeme různé typy hrazení dle použitých dílů. Vhodnou kombinaci dílů navrhujeme v projektu technologické části. Tento projekt zahrnuje návaznosti na stavební část a požadavky na stavební připravenost.

Trvale osazené díly:

 • Boční vedení
Boční vedení vyrábíme v několika provedeních, přičemž základní dělení je na zabetonované a dodatečně kotvené na stávající objekt. Dalším faktorem je šířka navrhovaného hliníkovího hradidla. Materiál ze kterého je boční vedení vyrobeno je nerez, dodatečně kotvená boční vedení mohou být žárově zinkovaná. Proti poškození v době, kdy nejsou namontovány mobilních prvky, jsou boční vedení chráněna buď hliníkovým nebo plastovým krytem.
Přehled bočních vedení
Zabetonované variantyDodatečně osazované varianty
BVABVBBVCBVD
Boční vedení - zabetonovaná varianta - BVABoční vedení - dodatečně osazovaná varianta - BVBBoční vedení - dodatečně osazovaná varianta - BVCBoční vedení - dodatečně osazovaná varianta - BVD
 • Dosedací práh

Dosedací prahy mohou být ocelové,  žulové nebo betonové. Osazují se mezi bočními vedeními nebo kotevními deskami a vytváří dosedací rovinu pro těsnění spodního hradidla. Ocelové prahy jsou vyrobeny nerezové oceli a zručují dlouhou životnost.. Při nerovnostech spodního prahu se používá prahové těsnění.
 • Kotevní deska

Kotevní deska slouží pro přichycení svislého sloupku - slupice. Rozměry kotevní desky a počty šroubů jsou vždy závislé na výšce hladiny, rozteči slupic a předepsaném zatížení. Dlouhodobá životnost je zaručena použitím nerezové oceli.
 

Mobilní díly:

 • Slupice

Slupice (svislý sloupek) tvoří hlavní nosnou část celého zařízení. Pomocí šroubů se přichytne ke kotevní desce. Slupice jsou žárově zinkované ocelové svařence. Díky této technologii se dají snadno dimenrovat pro různé výšky hrazní a zatížení. Žádnou překážkou nejsou ani jakékoliv půdorysné lomy v liniii hrazení či jiné nař. výškové rozdíly nebo přechodové díly mezi komunikací a betonovou zídkou.
Výchozím materiálem pro výrobu slupic je ocel, vysokopevnostní ocel nebo hliník. Dále můžeme nabídnout slupice kompozitních materiálů.
 • Podpěra

Při výškách hrazení nad 2,6 m se ke slupicím osazují podpěry. Při výškách hrazení 2,0 - 2,6 m osazujeme dodpěry dle přání zakázníka a dle způsobu provedení základového pasu. Podpěry jsou ocelové svařence které zlepšují stabilitu slupice a rozšiřují použitelnost hrazení i pro vyšší protipovodňové stěny.
Ke slupicím jsou připevněny pomocí čepů. Jsou povrchově upraveny v různých odstínech (dle typu), což v praxi zjednodušuje orientaci při stavění protipovodňových stěn.
 • Hradidlo

Hradidla jsou vodorovné prvky, které se vkládají mezi boční vedení či slupice. Jsou vyrobena z hliníkového taženého profilu, čímž dosahují výborných mechanických vlastností při nízké hmotnosti. Typ hradidla se volí v závislosti na požadovaném zatížení a délce hradidla.
Přehled hradidel
50/21590/165100/200150/215
Hradidlo typ 50/215Hradidlo typ 90/165Hradidlo typ 100/200Hradidlo typ 150/215
 • Stahovací zařízení

Stahovací zařízení se upíná buď do kapsiček v dosedacím prahu, nebo přímo na slupice či boční vedení. Účelem je vertikální zajištění hradidel.

Dále dodáváme protipovodňové stěny a různá zařízení protipovodňové ochrany objektů  Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

  15 060 m2 protipovodňových ochran?