Tabulkové kryty dveří, oken a ventilací

Tabulové kryty dveříTabulové kryty dveří se používají především tam, kde nejsou příliš velké rozměry dveří a hrazená výška nepřesáhne cca 1 metr. U požadavku na větší světlost nebo vyšší hrazenou výšku používáme hradidlový systém.
Pevně osazená část „rám“, který je mírně zapuštěn pod úroveň terénu, je při běžném stavu opatřen pochozím krytem. Po obou stranách má rám dosedací plocháče, které jsou taktéž zapuštěny do stěny domu. Tento systém se dá aplikovat i na domy se zateplením. Jediný rozdíl je v použití distančních konzol tak, aby se zatěžující síly přenesly až na vlastní zeď budovy.

Montáž protipovodňových hradidlových krytů dveří

Při montáži tabulového krytu je třeba nejprve demontovat pochozí plech, a následně do vzniklého žlabu osadit samotný kryt. Kryt se pomocí šroubů přichytí k rámu a dotáhne. Tím dojde ke zmáčknutí těsnění a kryt se stane funkčním.
Hradící tabule je vyrobena z hliníku, proto se její hmotnost pohybuje řádově v několika kilogramech. Pro dobrou manipulace je kryt opatřen madly.
Takovouto protipovodňovou ochranu dokáže namontovat jedna osoba za několik desítek sekund.

Protipovodňové zábrany do oken

Protipovodňové zábrany do okenTabulové kryty oken vytváří jednoduchý způsob, jak ochránit otvory oken objektu. Nabízíme několik způsobů, jak tabuli přichytit před okno. Je to vždy závislé na konkrétních podmínkách - např. zda je objekt zateplený a jakým způsobem. Tepelná izolace objektů ve většině případů není vodotěsná. Proto musí navrženo vhodné řešení pro zajištění těsnosti mezi zdivem objektu a hradící tabulí.
U nezateplených objektů je situace jednoduší. Pokud jsou omítky nebo obklady dostatečně rovné, je možné pro uchycení krytu použít pouze kotvy. Tímto způsobem dojde k minimálnímu narušení stěny objektu.
 
Hradící tabule je vyrobena z hliníku, její hmotnost je nízká, pohybuje se řádově v několika kilogramech. Pro dobrou manipulace je kryt opatřen madly.

Reference:

Rodinný dům Zouharovi
Klub kanoistů Slávia Praha
VD Štěchovice

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?