Protipovodňové zábrany, stěny a mobilní hrazení

Protipovodňové zábrany PrahaV čem spočívá technologie protipovodňových stěn EKO-SYSTEM? Jedná se o jedno z několika opatření protipovodňové ochrany území, konkrétně mobilní hrazení, které vytvoří z unikátních dílců libovolně dlouhou svislou stěnu, schopnou zadržet povodňovou vlnu. Tvoří ji dvě hlavní základní části: pevné, trvale zabudované základy a vlastní mobilní hrazení.
Základem všeho je podzemní stěna, chránící území proti spodní vodě, která se při povodni zvedá současně s hladinou vodního toku. Její hloubka je závislá na podloží a následné předpokládané výšce hrazení. K armatuře podzemní stěny jsou uchyceny trvale osazené díly mobilního hrazení. Jedná se o boční vedení, kotevní desky a variantně spodní dosedací prahy. Boční vedení slouží k napojení na trvalé stavby a zídky. Kotevní desky slouží k uchycení mobilních sloupků tzv. slupic. Mezi kotevními deskami mohou být ocelové, nebo kamenné prahy, nebo rovná, hladká betonová dosedací plocha, na kterou se pak skládají vodorovná hradidla. Všechny trvale osazené díly jsou vyráběny z kvalitních nerezových ocelí - jsme přímý výrobci, tzn. můžeme zaručit nejvyšší kvalitu všech dílů. Často je umístěné na pevnou zeď, která tvoří přirozenou protipovodňovou ochranu.

Konstrukce protipovodňových stěn

Konstrukce protipovodňových stěnMobilní díly hrazení tvoří slupice, hradidla a stahovací zařízení. Slupice jsou z oceli svařované sloupky tvaru H, do kterých se zasouvají hradidla. Ve svislém směru mají profilové těsnění. Povrch je chráněn žárovým zinkováním. K pevným kotevním deskám se upevňují pomocí šroubů.  Vyráběny jsou pro tři typy hradidel: šířky 50, 90 a 100 mm. Výška ochrany je vždy násobkem výšky zvoleného typu hradidla. Dosud námi nejvyšší vyrobené slupice jsou 6.270 mm vysoké. Slupice do výšky 2.600 mm vyrábíme bez postranních podpěr. Vyšší slupice jsou dodávány s podpěrou.

hradidlaHradidla jsou dutá, ze slitiny hliníku AlMgSi0,7. Jedná se o protlačované profily rozměrů 50/215, 90/165, 100/200 a 150/200 mm. Ve spodní části jsou opatřena profilovým těsněním EPDM. Používají se v různých délkách, většinou do 3.600 mm. Delší se s ohledem na skladování a manipulaci nepoužívají. Výběr jednotlivých typů je pak závislý na rozteči slupic a výšce hrazení.
Aby hradidla mezi sebou dokonale těsnila, montují se na slupice a boční vedení stahovací zařízení, pomocí kterých jsou jednotlivá hradidla stažena. Pokud není součástí hrazení spodní těsnící práh, používá se na spodní hradidlo dodatečné prahové mikroporézní těsnění, schopné vyrovnat i větší nerovnosti do 15 mm.
Hrazení tohoto typu, kromě toho, že zaručuje maximální těsnost a spolehlivost má i mnoho dalších předností.  Na místech, kde se instaluje jsou trvale osazené díly téměř neviditelné. Jsou zasazeny do terénu tak, že si jich člověk ani nevšimne. Montáž dílů protipovodňových zábran je jednoduchá, rychlá a může ji provádět každý nezaškolený člověk. Mobilní části hrazení nevyžadují žádnou mechanizaci. Hradidla jsou při stejných délkách vzájemně zaměnitelná a při montáži je nelze špatně usadit. Pevné části nevyžadují díky použitým prvotřídním materiálům žádnou údržbu. Mobilní díly protipovodňových stěn lze snadno uskladnit. Hradidla bývají uložena ve svazcích a slupice ve skladovacích paletách. Pro rychlejší montáž se mohou pomocí vysokozdvižných vozíků nakládat na dopravní prostředky. V průběhu skladování nevyžadují není zapotřebí žádná údržba, pouze vizuální kontrola.
Jednotlivé prky jsou popsány tady.



    Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

    15 060 m2 protipovodňových ochran?