Mobilní protipovodňové zábrany a opatření

Společnost EKO-SYSTEM s.r.o. byla založena v roce 1997 se záměrem přivést na český trh kvalitní a v praxi ověřený systém mobilní protipovodňové ochrany (bariéry). Po vítězství ve veřejné soutěži na dodávku protipovodňových zábran pro hl. m. Prahu se stala nejvýznamnějším dodavatelem mobilních protipovodňových zábran a protipovodňových opatření v ČR. Ve zkoušce znamenitě obstál a ochránil část hlavního města Prahy před zatopením.Mobilní protipovodňové ochrany v Praze

Povodeň byla pro společnost impulsem ke změnám v systému zajišťování projekce, výroby a montáže mobilní protipovodňové ochrany. Do konce roku 2002 byly výše uvedené činnosti zajišťovány formou subdodávek dodavatelů. Počátkem roku 2003 si společnost pronajala vlastní výrobní prostory v Praze-Benicích, nakoupila potřebné vybavení, přijala nové zaměstnance a začala zajišťovat projekci, výrobu a montáž vlastními silami. S těmito změnami souvisí také pozdější změna sídla a vybudování „základny“ v Praze-Benicích. Ve druhé polovině roku 2003 společnost ještě rozšířila své výrobní prostory o provozovnu v Olomoučanech - Josefově.

Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?