Protipovodňová opatření - ochrana objektů

Protipovodňová opatření - ochrana objektůKaždý z nás má zajisté zájem chránit svůj majetek. Ne v každé lokalitě lze zajistit řekněme hromadnou protipovodňovou ochranu neboli ochranu územních celků.
Ale i když je někde ochrana územních celků naplánovaná, většinou na ni nejsou peníze a projekty se odkládají. Potom nezbývá nic jiného, než aby se každý postaral
o zabezpečení svého majetku formou individuální ochrany.

Protipovodňová ochrana domů

V převážné většině se ale o ochraně území nehovoří, a potom majitelé v podstatě nemají jinou možnost, než individuelní řešení. Potěšující ovšem je, že pojišťovny začínají přemýšlet o případném zvýhodnění pojistek u objektů, které si majitel ochrání některou z níže uvedených variant.

Ochrana před povodněmi i přívalovým deštěm

Protipovodňová opatření - ochrana objektůIndividuální ochrana objektu je vhodná všude tam, kde hrozí nebezpečí vniknutí vody od povodní a přívalových dešťů. K tomuto účelu nabízíme pestrou škálu různých typů ochrany od tabulových krytů a poklopů, přes hradidlové uzávěry, vodotěsné dveře
až po automatické protipovodňové zábrany. Důležité je zamezit proniknutí vody nejen přes okna, dveře, větrací otvory atd., ale také kanály odpadní vody.
 

Nabízíme několik variant, jak individuálně ochránit nemovitost:    Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

    15 060 m2 protipovodňových ochran?