Protipovodňová opatření - ochrana území

Protipovodňová opatření ochrana územíTato část je zaměřena zejména pro projektanty a zastupitele měst a obcí. Dozvíte se zde především podrobnější informace o našem systému, jež by Vám měly být nápomocny při Vašem plánování i rozhodování a zajisté také zjistíte, že jednoduchá technologie EKO-SYSTEM je vhodným řešením právě pro Vás!
 

Protipovodňová opatření podél řek

Mobilní protipovodňové stěny a hrazení průjezdů jsou protipovodňové Protipovodňová opatření ochrana územíochrany, které se budují v delší linii, která tvoří rovinu mezi chráněnou a nechráněnou oblastí. Obvykle se budují podél toku řek či potoků, které prochází obydlenou částí měst. Z tohoto důvodu se jedná o ochranu územních celků, nikoli jednotlivých budov.
Protože se jedná o rozsáhlé projekty, je nutná součinnost zastupitelů obce, zástupců povodí řek, projektantů a investora. Protipovodňová ochrana se v takovémto případě řeší komplexně, což jsou například podzemní železobetovové stěny
v kombinaci s mobilními prvky, zemní valy, uzávěry kanalizací, přečerpávací stanice atd.

Pro podrobný popis naší tecnologie prosím prozkoumejte následující části:Tam, kde nelze použít prvky pro ochranu územních celků, lze využít protipovodňovou ochranu jednotlivých objektů    Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

    15 060 m2 protipovodňových ochran?