Zbraslav, Radotín, Chuchle Praha - Etapa 0006 (Rok 2010)

Etapu tvoří pět samostatných celků, které se dále dělí na jednotlivé objekty. Výstavba prvních částí probíhala v letech 2008 až 2010. Směrem po toku vody to jsou:
  • Zbraslav jih, který začíná u kamenolomu a vede se až k mostu Závodu míru. Tvoří ho dvě linie mobilního hrazení přecházející přes komunikaci a táhnoucí se podél ní. Jejich délka je 208 m a výška od 1 do 2,64 m. Zbývající část tvoří více než 2,5 m vysoká betonová stěna, přerušená na 10-ti místech průchody s mobilním hrazením. Celková délka hrazení je 257,5 m. Při výškách hrazení od 1 do 6 metrůje celková plocha hrazení této části 471,5 m². Betonová protipovodňová stěna slouží současně jako protihluková bariéra, oddělující obytnou část od komunikace vedoucí podél Vltavy.
  • Zbraslav sever svým charakterem navazuje na jižní část. Tvoří ji také betonová stěna přerušovaná průchody, vedoucí od mostu Závodu míru po směru toku až po konec území Zbraslavi. Dvě delší linie hrazení a osm různých průchodů v celkové délce 114 m mají při výškách hrazení 1,32 – 3,15 m celkovou plchu 239 m².
  • Radotín je jedináčást protipovodňové ochrany, kterou se nechrání část Prahy proti povodni od Vltavy, ale od Berounky.  V rámci výstavbybyla tato oblast rozdělena na část zahrnující ulici Výpadovou a ochranu vedoucí od Výpadové směrem k železniční trati. Jedná se opět o kombinaci pevných betonových stěn s mobilními hrazeními. Jejich celková délka je 437,5 m, při výškách hrazení od 1,07 do 3,3 m. celková plocha hrazení je 864 m².
  • Velká Chuchle je poslední, dosud nerealizovaná část. V současné době probíhají přípravné práce a dokončení této etapy by mělo být v roce 2012.
 
Technická specifikace
Počet objektů27
Celková délka hrazení809 m
Výška hrazení1-6 m
Celková plocha hrazení1574,5 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?