Výrobní hala Pyrotek

Ochrana výrobní haly firmy Pyrotek. Objekt se nachází v blízkosti řeky Svitavy a často docházelo k jeho zaplavení při přívalových deštích. Ochráněny byly vchody do budovy, vjezdová vrata do haly a trafostanice.
Technická specifikace
Počet objektů9
Celková délka hrazení28,6 m
Výška hrazení0,645 m
Celková plocha hrazení18,5 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?