Trója
Praha - Etapa 0007 (Rok 2010)

Tato část má dvě samostatné lokality. První tvoří tři objekty přechodu přes komunikaci ulice Povltavská, druhá ulice Pod Havránkou, rozdělenou rovněž na tři objekty. Jeden z nich má výšku 6,27 m při šířce 15,2 m, což prezentuje vůbec největší mobilní hrazení na světě. K jeho stavění je nutné použití mechanizace, tj. autojeřábu na postavení slupic a podpěr a vysokozdvižné plošiny, ze které se osazují hradidla. K postavení je potřeba 7 slupic a 304 ks hradidel, které spolu vytvoří plochu 95 m². Celková délka hrazení v Troji je 285,5 m, výšky se pohybují od 0,33 do 6,27 m a celková plocha hrazení je 616 m². Dokončena byla v roce 2010.
 
Technická specifikace
Počet objektů6
Celková délka hrazení285,4 m
Výška hrazení0,33-6,27 m
Celková plocha hrazení615,9 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?