Staré město, Josefov Praha - Etapa 0001 (Rok 2000)

Práce na této etapě byly zahájeny na jaře roku 1999, dokončeny a předány byly v červnu 2000. Celá etapa byla rozdělena na tři samostatné úseky. První tvoří Masarykovo nábřeží s délkou hrazení 202 m a výškou od 0,21 do 0,86 m. Rozprostírá se od Žofína po budovu Národního divadla a jsou na ni použita hradidla profilu 50/215 mm. Druhá část je na Smetanově nábřeží v délce 265 m při výšce hrazení od 0,21 m do 2,8 m. Zde jsou použita hradidla profilu 50/215 a 90/165 mm. Tato část zahrnuje i průchod do Divadelní ulice s délkou hrazení 6 ma výškou 5,5 m a 6 průchodů Karlových lázní.  Jejich celková délka je 22 m a výška od 1,31 do 2,8 m. Profil hradidel obou částí 90/165 mm. Třetí část je na Dvořákově nábřeží známém spíš pod názvem Na Františku. Délka tohoto úseku je 310 m. Výška a typ hradidel je stejný jako na Masarykově nábřeží. K první etapě lze zařadit i protipovodňovou ochranu hotelu Four Seasons na Alšově nábřeží. Jejím investorem nebyl magistrát Prahy, ale management hotelu. Proto nebyla zařazena do oficiální části projektu 1. etapy. Současným uživatelem je ale hl. m. Praha. Hrazení v tomto úseku má délku 127 m při výškách od 0,3 do 4,35 m.
Při povodni v srpnu 2002 byl již tento úsek dokončen. O existenci protipovodňové ochrany se v té době na veřejnosti moc nevědělo. O to větší bylo překvapení, když se najednou objevila a zachránila celou oblast Starého Města před povodní. Tisk a Pražané jí dali název „stěna naděje“. Jestliže se do té doby vedly diskuse o smysluplnosti projektu protipovodňových opatření, tak nyní jejich výstavba dostala zelenou a stala se pro magistrát města prioritou č.1. Potvrdilo se, že náklady na jejich výstavbu jsou mnohonásobně nižší, než výše škod způsobené povodní. V následujících letech 2003 – 2006 byly prakticky souběžně realizovány etapy 2, 3, 4 a 5, zabezpečují ochranu hlavních částí Prahy od Smíchova až po Holešovice. V letech 2008 až 2010 byly dokončeny etapy 6 a 7, zahrnující okrajové části Zbraslav, Radotín a Troju. Jediným nedokončeným úsekem tak zůstává Velká Chuchle, která by se měla dočkat dokončení v roce 2012.
 
Technická specifikace
Počet objektů4
Celková délka hrazení784 m
Výška hrazení0,215-5,28 m
Celková plocha hrazení727 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?