Podbaba, ulice Pod Paťankou
Praha - Etapa 0007 (Rok 2010)

Plovoucí hradidla neboli napravovací trámce. Jsou kontruována tak, že jejich hnotnost je menší, než jejich výtlak. Proto hradidla plavou. Užívají u velkých hrazených otvorů a při velkém zatížení.
Technická specifikace
Počet objektů2
Celková délka hrazení12,5 m
Výška hrazení5,14 m
Celková plocha hrazení64,25 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?