Ochrana města Třebíč

Protipovodňová ochrana se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy a na Týnském potoku.
Největší část je na levém břehu Havlíčkova nábřeží, od Podklášterského mostu k lávce plukovníka svobody a dále pokračuje až ke skále. Bude chránit Židovskou čtvrť, která je zapsána jako památka na Seznam světového dědictví UNESCO. Na pravém břehu je ve hradební zdi osazeno 7 vodotěsných dveří chránící přilehlé budovy.
Tři objekty jsou na Týnském potoku. Další objekty chrání jez pod Homolkovým jezem a malou vodní elektrárnu.
 
Technická specifikace
Počet objektů14
Celková délka hrazení389,5 m
Výška hrazení0,165-2,2 m
Celková plocha hrazení376,1 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?