Malá Strana, Kampa Praha - Etapa 0002 (Rok 2005)

Zahájení prací mělo být původně bezprostředně po skončení 1. etapy. Bohužel negativní postoj památkářů k projekčním návrhům způsobil, že první, malá „nekonfliktní“ část byla zahájena až na jaře 2002. Tak se stalo, že v době povodně byla Malá Strana a Kampa bez protipovodňové ochrany, plně zatopená. Škody byly značné a několikanásobně převýšily plánované náklady na ochranu….
Etapa byla územně rozdělena na dvě hlavní části: od Karlova mostu směrem po toku dolů po Mánesův most a od Karlovu mostu směrem proti vodě k mostu Legií.
První část tvoří úsek od Karlova mostu po Čertovku, zahrazení Čertovky, dále ochrana Hergetovy cihelny a Lužického semináře až po Mánesův most. Celková délka hrazení o výškách od 1,35 m až 3,3 m je 470 m. Zvláštní pozornost si zaslouží uzávěr Čertovky, který tvoří posuvná, po kolejích se pohybující 22 m dlouhá a 6 m vysoká vrata o hmotnosti 45 tun. V nich jsou trvale nainstalovány 3 metry vysoké slupice, které se v případě potřeby mechanicky vysunou a umožní tak navýšení hrazení na celkem 9-ti metrovou výšku. Z provozních důvodů se vrata musí uzavírat již při dosažení jednoleté vody, takže jsou v činnosti poměrně často.
Druhá linie vede od Karlova mostu podél nábřeží až k Lichtenštejnskému paláci. Je stavěna na tzv. padesátiletou vodu. Při povodni vyšší než Q 50 dojde k jejímu přelití a zatopení objektů, které stojí mezi nábřežím Vltavy a náměstím Na Kampě. Tímto náměstím vede druhá linie hrazení směrem k Lichtenštejnskému paláci, kde se obě linie střetávají a pokračuje dále okolo Sovových mlýnů až po zeď objektu mateřské školky. Hrazení potom pokračuje samostatnou obranou budovy Rybářského svazu a v Říční ulici. Celková délka těchto hrazení je 589 m při výškách od 1,31 m do 3,8 m. Na celé 2. etapě jsou výhradně použita hradidla profilu 90/165 mm.
Výstavba 2. etapy probíhala od roku 2002 do poloviny roku 2005.
 
Technická specifikace
Počet objektů10
Celková délka hrazení966 m
Výška hrazení1,32-3,8 m
Celková plocha hrazení2645,3 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?