Karlín, Libeň Praha - Etapa 0003 (Rok 2006)

Tuto etapu, stavěnou v letech 2004 až 2006 tvoří několik samostatných úseků. Nejdelší je na nábřeží Ludvíka Svobody v délce 416 m s profilem hradidel 50/215 mm. Na Rohanském nábřeží tvoří protipovodňovou ochranu pevná betonová zeď ve které je několik průchodů s mobilním hrazením. V Libeňském přístavu jsou dvě linie mobilního hrazení o celkové délce 70 m a výšce hrazení 2,15 – 5 m. Součástí této etapy jsou dále dvě části hrazení v celkové délce 44 m před areálem Matematicko-fyzikální fakulty univerzity Karlovy. Jejich výška se pohybuje od 2,8 do 3,87 m.
 
Technická specifikace
Počet objektů16
Celková délka hrazení514,5 m
Výška hrazení0,86-4,95 m
Celková plocha hrazení811,8 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?