Křešice a Nučnice (Rok 2010)

Protipovodňová ochrana začíná před obcí Křešice u železničního přejezdu směrem od Litoměřic. Další objekty navazují na začátku obce a stáčejí se od hlavní silnice směrem k řece. Tady tvoří dělící linii mezi řekou a zahradami. Hrazení tady dosahuje výšky 2,6 metru, a je to kombinace mobilní protipovodňové stěny s železobetonovou zdí. Na konci zahrad se linie stáčí zpět k hlavní silnici, kde u mostu překonává Křešický potok.
V tomto nejnižším místě dosahuje mobilní hliníková stěna výšky 4,2 metru. Od Křešického potoka následuje kombinace zdi a mobilních prvků, které jsou kotveny do koruny železobetonové zdi.
V obci Nučnice začínají  mobilní prvky před restaurací několika prostupy k řece. Také tady navazují kombinací hrazení a zídky. V místě autoservisu je pouze linie složená z mobilních prvků. Kolem servisu se linie opět vrací k řece a tady několika prostupy výšky 2,6 metru pokračuje stěna až na konec obce.
 
Technická specifikace
Počet objektů38
Celková délka hrazení438 m
Výška hrazení0,43-2,6 m
Celková plocha hrazení630,5 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?