Holešovice, Stromovka Praha - Etapa 0004 (Rok 2006)

Je svým rozsahem ať již na délku, ale i plochou hrazení vůbec největší. Rozprostírá se na levém břehu Vltavy od Hlávkova mostu a až po most Barikádníků v téměř souvislé délce více než 2,5 km. Celková plocha hrazení je 5.307 m². Tvoří ji úseky:
  • Nábřeží kpt. Jaroše v délce hrazení 301 m obepínající z obou stran Negrelliho viadukt. Výška hrazení se pohybuje od 0,33 do 2,85 m.
  • Na tuto část navazuje úsek Bubenské nábřeží ležící před známou Holešovickou tržnicí. Je zajímavý svou atypičností, která vznikla díky dodatečnému navyšování hrazení. První část stavby se realizovala v letech 2001 – 2002 jako součást úpravy nábřeží před tržnicí. Tvořila ji zídka se zábradlím. Při povodni v srpnu 2002 se ukázalo, že hladina povodně převýšila o 1 m úroveň hrazení. Aby se nemusela celá zeď bourat a stavět znovu, bylo přijato řešení s dodatečným vyztužením základů a navýšením hrazením. Vznikl tak útvar s krátkými a dlouhými hradidly a slupicemi na dodatečně upravených pilířích nábřežní zdi. Celková délka úseku je 541 m při výšce hrazení 0,5 až 2,1 m.
  • Na úsek Bubenského nábřeží bezprostředně navazuje část zvaná Nová Jankovcova. Vede od Bubenského nábřeží až po budovu Lighthouse, která tvoří část protipovodňové ochrany. Od ní pokračuje linie hrazení až po Libeňský most, do kterého je hrazení ukotveno. Celková délka úseku 688 m, výška hrazení od 1,32 do 3,5 m.
  • Další úsek zvaný Holešovický přístav pokračuje od Libeňského mostu betonovou zdí, která u budovy Státní plavební správy přechází na mobilní hrazení a po nábřežní zdi přístavu v délce 454 m pokračuje k úseku „Za elektrárnou“. Výška hrazení se pohybuje od 2,15 do 3,8 m.
  • Úsek Za elektrárnou je nejvyšším souvislým úsekem celé protipovodňové ochrany Prahy. Jeho délka je 478 m při výškách 2,15 – 3,96 m. Část protipovodňové ochrany tvoří 4 m vysoká zeď, přerušovaná prostupy s mobilním hrazením.
  • Samostatnou součástí této etapy jsou hrazení dvou podjezdů pod železniční tratí ve Stromovce. Jejich výška je 5,15 a 5,45 m, celková délka 23 m. Masivní slupice o hmotnosti více než 500 kg se opírají o horní část podjezdů. K jejich montáži je nutný autojeřáb a na usazování hradidel vysokozdvižná plošina.
Etapa byla dokončena a předána do užívání v roce 2006.
 
Technická specifikace
Počet objektů6
Celková délka hrazení2 494 m
Výška hrazení0,33-5,45 m
Celková plocha hrazení5 307 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?