Banská Bystrica

Protipovodňovou ochranu Banské Bystrice na levém břehu Hronu tvoří 10 samostatných objektů. K ochraně byla využita stará ochranná zeď a do jejich prostupů bylo nainstalováno mobilní hrazení. Na Hronském předměstí je delší linie hrazení před autoservisem od železničního mostu po ochrannou zeď a druhá je v sousedství zimního stadionu.  Výšky těchto hrazení jsou od 0,7 m po 1,4 m v délce cca 90 m. Nejvyšší hrazení vysoké 1,7 m je pod železničním mostem u železniční zastávky Banská Bystrica město.
 
Technická specifikace
Počet objektů10
Celková délka hrazení120 m
Výška hrazení0,7-1,72 m
Celková plocha hrazení165 m2

Ukázkové fotografie


Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již

15 060 m2 protipovodňových ochran?