Výsuvné madlo pro vstupní otvory stokových otvorů

Výsuvné madlo je primárně určeno pro montáž do vstupních otvorů kanálové šachty. Umožňuje snadné sestupování i vystupování z kanalizace, a zajišťuje vyšší bezpečnost. V běžném provozu je madlo spuštěno v dolní poloze pod krytem šachty.
Obecně se dá ale použít všude tam, kde z technických důvodů není možný přesah madla nad výstupní úroveň (plošinu). Samotná obsluha je naprosto jednoduchá. Tyč se vysune do horní polohy a pootočením se zaaretuje. V tu chvíli se dá plne používat.
Délka vysunutí se dá přizpůsobit dle požadavků zákazníka.

Ukázkové fotografie


Haben Sie gewusst, dass wir in Prag schon
15 060 m2 der Hochwasserschutz gelegt haben?