Vodní elektrárna Nechranice - Věžový objekt

Ochrana objektu vodní elektrárny Nechranice. 
 
Technická specifikace
Počet objektů6
Celková délka hrazení12,38 m
Výška hrazení1,29-2,22 m
Celková plocha hrazení16,65 m2

Ukázkové fotografie


Haben Sie gewusst, dass wir in Prag schon
15 060 m2 der Hochwasserschutz gelegt haben?