Mateřská školka v obci Davle

Při rekonstrukci mateřské školky v obci Davle bylo nutné zajistit protipovodňovou ochranu objektu, protože se nachází v blízkosti řeky Vltavy.
Objekt je chráněn kombinací hradidlového systému a tabulového systému, kde linie před přístavbou dosahuje výšky 2,5 metru. Dveře a okna ze směru od řeky jsou opatřeny odnimatelnými vodotěsné kryty.
Technická specifikace - hradidlový systém
Počet objektů2
Celková délka hrazení29 m
Výška hrazení2,52 m
Celková plocha hrazení73,7 m2
 
Technická specifikace - tabulový systém
Počet objektů10
Celková plocha hrazení24,1 m2

Ukázkové fotografie


Haben Sie gewusst, dass wir in Prag schon
15 060 m2 der Hochwasserschutz gelegt haben?